Машински факултет Источно Сарајево, као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву организује и изводи академске студијске програме на оба циклуса студија, те развија научни и стручни рад у научном и образовном подручју Инжињерство и технологија.

На Машинском факултету организују се основне четворогодишње студије, једногодишње мастер студије  и трогодишње докторске студије.

Основне и мастер студије на Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, имају за циљ да припреме студенте да успјешно савладају све изазове и проблеме са којима се сусрећу инжењери машинства током њихових каријера.