ЕФП - Помоћ и подршка
Економски факултет – Пале

За помоћ и подршку обратитe се:

Нина Мандић, сардник у настави (локал 405 / saradnik.nastava@ekofis.ues.rs.ba)

Предраг Самарџић, ИТ оператер (локал 111 / it.operater@ekofis.ues.rs.ba)