Imalac diplome ima pravo da upiše studij drugog ciklusa u trajanju od 1 godine. Po završetku drugog ciklusa studija može da upiše studij trećeg ciklusa u trajanju od 3 godine.

Diplomirani teolog je osposobljen za svešteničku službu i za katihetsko-pedagoški rad u Crkvi i u školi. Uslov za zapošljavanje u osnovnoj i srednjoj školi je položen stručni ispit nakon obavljenog pripravničkog staža u trajanju od godinu dana.